Korrekt språk

   Välskrivna texter höjer kvaliteten

   Våra språkkonsulter förbättrar dina texter genom korrekturläsning, redigering och omarbetning.

   Vi hjälper dig även att samordna språket i en text som är skriven av flera olika författare, och att skriva om texter så att de riktar sig till en helt ny målgrupp. Har din text blivit alldeles för lång och behöver kortas ner? Vi kan ordna det också.

   Typer av texter

   Några exempel på texter vi ofta granskar och redigerar är webbtexter, artiklar, översättningar, policydokument, och rapporter och utredningar inom till exempel forskning och ekonomi.

   Vi arbetar om texten tillsammans med dig

   Tillsammans med dig diskuterar vi oss fram till hur vi ska arbeta med texten. Vi kan till exempel arbeta om meningsbyggnad, stil, rubriker, ton, tilltal eller disposition.

   Vi analyserar dina texter

   Våra språkkonsulter är experter på skrivande och information, och kan lätt se vad som behöver förändras i texten för att den ska uppfylla dina önskemål. De kan också förklara för dig varför du bör göra vissa förändringar i texten. På så sätt får du också tips inför ditt eget framtida skrivande.

   Läs mer om våra skribenttjänster på
   » www.semantix.se/skribenter.

   © 2008 ett samarbete mellan Lundin Sveijer och Semantix