Skriva texter

   Texterna växer fram i samarbete

   När du har mycket att säga men inte hinner skriva själv, skriver vi texten åt dig. För att nå ett så bra resultat som möjligt diskuterar du texten med en av våra språkkonsulter. Ni kommer gemensamt fram till vilket underlag som finns att utgå ifrån, vem som är mottagare, och vad den färdiga texten har för syfte. På så sätt kan vi enklare anpassa texterna efter de förkunskaper och förväntningar som just dina läsare har.

   Alla typer av texter

   Vi skriver alla slags texter inom alla fackområden, till exempel webbtexter, artiklar, sammanfattningar, lathundar för webbtext, kommunikationshandböcker, språkspalter, skrivhandledningar, mallar, pressmeddelanden och checklistor.

   Vi skriver lättläst

   Vi kan även skriva lättlästa texter som är tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter, eller är otränade läsare. Lättlästa texter är skrivna med konkreta ord, förklaringar och enkla meningar.

   Läs mer om våra skribenttjänster på
   » www.semantix.se/skribenter.

   © 2008 ett samarbete mellan Lundin Sveijer och Semantix