Översättning

   Enkelt att översätta webbplatser

   Det är många gånger ett omfattande arbete att översätta en hel webbplats. Men tack vare våra tekniska lösningar kan vi förenkla arbetet.

   Semantix översätter allt – och lite till

   Semantix har erfarenhet av översättning inom de flesta språk, fackområden och filformat. Vi arbetar med översättare som är specialiserade inom en mängd olika ämnesområden, som till exempel juridik, ekonomi, eller medicinteknik.

   Läs mer om översättning på
   » www.semantix.se/oversattning

   © 2008 ett samarbete mellan Lundin Sveijer och Semantix