Export och import

   Smidig lösning för flerspråkiga webbplatser

   Språkhantering är central för IKOS och systemet är konfigurerat för att göra språkhanteringen enkel och snabb. Målet med IKOS är att steget från dig till dina översättare ska vara så kort som möjligt.

   Enkel export och import

   Du kan exportera filer direkt från din webbplats till oss. Sedan levererar vi de översatta filerna i samma format som dina originalfiler – om du inte har några andra önskemål förstås. Du behöver inte bearbeta filerna, varken före eller efter översättning, och du kan publicera filerna så fort de är översatta.

   Inga krångliga filformat

   När du ska göra större uppdateringar eller kanske lansera webbplatsen på ett nytt språk exporterar du texterna i xliff-format. Xliff är ett xml-standardformat för filer som ska översättas.

   Filerna skickar du till översättning och importerar sedan de översatta filerna direkt till webbplatsen. Du slipper alltså alla problem med lösa filer och filformat som publiceringsverktyget inte klarar av.

   © 2008 ett samarbete mellan Lundin Sveijer och Semantix