Administration

    Tydliga översikter

    Allteftersom du uppdaterar innehållet kan du på ett enkelt sätt se vad som behöver uppdateras på andra språk. Du kan också jämföra olika datum- och språkversioner av sidor.

    Originalspråk

    Det språk som texterna först skapas på blir originalspråk på din webbplats. Därefter kan du välja att översätta delar av eller hela webbplatsen.

    © 2008 ett samarbete mellan Lundin Sveijer och Semantix