Administration

   Tydliga översikter

   Allteftersom du uppdaterar innehållet kan du på ett enkelt sätt se vad som behöver uppdateras på andra språk. Du kan också jämföra olika datum- och språkversioner av sidor.

   Originalspråk

   Det språk som texterna först skapas på blir originalspråk på din webbplats. Därefter kan du välja att översätta delar av eller hela webbplatsen.

   © 2008 ett samarbete mellan Lundin Sveijer och Semantix